19 Mar

ÅRSMÖTE

Anmäl gärna deltagande till ordf Rigmor Breidemalm 070 5955028 så blir det lättare att
ordna med förtäring

Datum: 2019-03-19

Tid: 19:00

Plats: Trosa, , Pensionärernas hus