Föreningens styrelse

Rigmor Breidemalm, ordförande
Christer Vandrén, kassör
Lova Sima, sekreterare
Sverker Frän, styrelseledamot
Annbritt Pettersson, styrelseledamot
Ann-Katrin Bäck Eneroth, styrelseledamot
Håkan Wahlström, styrelseledamot
Åsa Wahlström, styrelseledamot
Kerstin Betschart, styrelseledamot


Ingela Frän, adjungerad
Ari Heikkilä, revisor
John Östman, revisor
Marie, Kjelqvist, revisor ersättare